mercoledì 24 febbraio 2016

Ο Δήμος Ύδρας ψηφίζει στις 26 Φεβρουαρίου την πρόταση της ΟΕΚΑΙ για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 22/2/2016
Αρ. Πρωτ. 572 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 26η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας
Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
  1. Αποδοχή εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».
  2. Έγκριση σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Ύδρας»
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»
  4. Διάθεση πίστωσης για τη Δήμος ΝΕΤ
  5. Αιτήματα για οικονομική ενίσχυση «Σχολείων-Συλλόγων και Σωματείων»
  6. Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης
  7. Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών για το έτος 2016
  8. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή σωληνώσεων από τη θέση Κάβος (Κάστρο Μιαούλη) μέχρι τη θέση της Αφαλάτωσης»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης

martedì 23 febbraio 2016

Inaugurazione dell' opera "Orizzonte Due" dell' artista greco Kostas Varotsos

Si è celebrata ieri, 22 Febbraio 2016, all' Università degli Studi di Salerno, l' inaugurazione dell' opera "Orizzonte Due" dell' artista greco Kostas Varotsos. L' opera, un' installazione di acciaio e vetro - acqua, lunga 34 metri e alta 10, inserita nel progetto nazionale "L'albero della cuccagna.Nutrimenti dell' arte" curato da Achille Bonito Oliva, è posizionata come struttura permanente in corrispondenza del varco principale del campus dell'ateneo di Fisciano.
All' evento, salutato dal Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti, dal critico d'arte Bonito Oliva e dal Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo on.Antimo Cesaro oltre che dall'artista stesso, molte e significative le presenze dell'ambiente accademico, politico e culturale della città.Da parte greca, invece, erano presenti: il Magnifico Rettore Periclis Mitkas dell' Università Aristotele di Salonicco, il più grande ateneo del paese; una delegazione ellenica composta da Andreas Andreou, Segretario della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia e da Kostas Michos, esponente della Comunità di Napoli; Marco Galdi Presidente della Società Filellenica Italiana.Durante l'incontro con il Rettore Mitkas, la suddetta delegazione appoggiata da Marco Galdi, ha proposto la realizzazione, in collaborazione con le due Università, di una manifestazione da tenersi all'interno delle celebrazioni internazionali dedicate all' Anno di Aristotele proclamato dall' UNESCO per il 2016.L' antica città greca di Velia-Elea è stata suggerita come la sede più idonea del nostro territorio.Il Rettore greco affascinato dall'idea  ha coinvolto immediatamente il suo collega Tommasetti che ha colto positivamente l'invito,  decidendosi di procedere tutti insieme nelle prossime fasi operative.Il Rettore di Salonicco ha espresso inoltre congratulazioni e ammirazione per la proposta della proclamazione da parte dell' Onu della Giornata Mondiale per la Lingua e Cultura Greca scaturita dalla Federazione Ellenica su ideazione del suo ex presidente Jannis Korinthios.


Per la Federazione il Segretario Andreas Andreou.


Costas Michos, Marco Galdi e Andreas Andreou con l'artista Kostas VarotsosL'opera in acciaio e vetro che simboleggia l'acqua e il nutrimentio della terra, dell'aria  e della luce.La delegazione ellenica appogiata da Marco Galdi insieme all'artista e il Rettore dell'Università di Aristotele Salonicco, Periclis MitkasInsieme al critico d'arte Achille Bonito Oliva

giovedì 18 febbraio 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι ο μοναδικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση επίσημων τίτλων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας. Ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας έχει ιδιαίτερη χρηστικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Επίπεδα
Ημερομηνίες εξετάσεων
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών
Στοιχειώδης Γνώση
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (πρωί)
Α2
Βασική Γνώση
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (μεσημέρι)
Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (μεσημέρι)
Β1
Μέτρια Γνώση
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (απόγευμα)
Β2
Καλή Γνώση
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 (πρωί)
Γ1
Πολύ Καλή Γνώση
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 (απόγευμα)
Γ2
Άριστη Γνώση
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 (πρωί)
Επιλέξτε ένα από τα 150 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο: 
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/9
Υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Προετοιμαστείτε για τις Εξετάσεις με το βοηθητικό υλικό του ΚΕΓ.
Πληροφορίες: 
- στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων
- στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313331540, 2313331542
- στην ιστοσελίδα http://www.greeklanguage.gr/certification